2 Şubat 2013 Cumartesi

Yazı Yazma Zorunluluğu Hissedenler


Araştırmacı Catherine Cox,1920'lerde Sir Isaac Newton,Thomas Jefferson  ve Johann Sebastian Bach gibi tarihe mâl olmuş 300 dehayı inceledi.Cox'un erişebildiği biyografilerle ilgili ayrıntılı incelemesi,büyük başarılar elde etmiş bu insanların şaşırtıcı biçimde ortak alışkanlıkları ve kişilik özellikleri olduğunu ortaya koydu.
Cox,dehanın bir işareti olarak erken yaşlarda günlük tutma,şiir ve mektup yazma gibi eğilimlere dikkat çekiyordu.Cox,bu eğilimin yalnızca gelişme kaydeden yazarlarda değil,generaller,devlet ve bilim adamlarında da olduğunu gözlemlemişti.

Kütüphaneye yapılacak küçük bir gezi,Cox'un bulgularını doğrulayacaktım.Nüfusun yüzde birinden azının düşüncelerini,deneyimlerini ve algılarını not defterlerine,günlüklere,mektuplara veya kitaplara yazma alışkanlığı olduğu tahmin edilmektedir.Ancak, dünyada büyük başarılar sağlayan insanların şaşırtıcı bir istikrarla bu önemli yüzde birlik dilime girdiği görülmektedir.
Kütüphanede,tarihin en yetenekli erkekleri ve kadınları tarafından yüzyıllar boyunca yazılan ve yayınlanan ve hacim olarak büyük orantısızlıklar taşıyan otobiyografi kitapları olduğunu göreceksiniz.Bu otobiyografiler arasında Benjamin Franklin'in ünlü Otobiyografisi,Einstein'ın Otobiyografi Notları ve Leonardo da Vinci'nin taslaklar,diyagramlar ve şifreli yazılar ile dolu büyük hacimli Notlar da yer almaktadır.Thomas Edison,1931'de ölmeden önce yaklaşık 3 milyon not ve mektup yazmıştır.Burada sorulması gereken şey,dehanın mı yazmaya yoksa yazmanın mı dehaya götürdüğüdür.
Bu yetenekli erkekler ve kadınlar,neden ilk olarak günlük yazdılar?Bunun nedeni,ileride ünlü olacaklarını bilmeleri ve geleceğin tarihçileri için arkalarında bir kayıt bırakmak istemeleri miydi?Yazdıkları şeyler yalnızca,son derece dışa vurumcu bir zihnin veya çok yüksek bir egonun ilgisiz bir yan ürünü müydü?Yoksa burada vurgulamak istediğim nokta yazı yazmak,kendi içinde ve dışında,deha olarak doğmayan insanların bilinçaltlarında beslediği ve daha yüksek bir zekayı etkinleştiren bir mekanizma mıydı?

Einstein Faktörü
Win Wenger&Richard Poe


Sevgi ve ışıkla kalın...
Persephone


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder